För våra sponsorer

Att vara sponsor till Sigtuna Stadslopp innebär att man hjälper till att göra ett vinnande koncept ännu mer vinnande. Du som sponsor blir vinnare då du förknippas med en aktivitet som ej har något kommersiellt innehåll utan där allt överskott går direkt vidare till Lions hjälpverksamhet i år Lions UKRAINAINSAMLING och ”Mama Norah Education Centre”, i Kenya.

I vårt lopp är alla vinnare: löpare som får träning, mottagare i Ukraina och skolbarnen i Kenya som får ett bättre liv, samt våra sponsorer som kan känna delaktighet och stärka sin CSR profil.

Vi söker fler sponsorer som kan hjälpa oss att marknadsföra loppet, vi behöver synas mer utanför kommunen. Genom ditt bidrag kan vi öka annonsmängden och även synas i grannkommunerna. Vi har kostnader för arrangemang, trycksaker, reklam, annonser etc och vi satsar stort på att marknadsföra loppet både inom kommunen och även externt utanför kommunen. Vi tror att Sigtuna Stadslopp på sikt kommer att kunna dra minst 1000-1500 löpare som aktivt deltar i loppet, sedan tillkommer de som stöder loppet genom att lunka och gå. Staden kommer att leva upp och dra till sig publik samt även turister. Möjligheten till exponering är stor.

Ring 070-652 36 86 eller eposta info@sigtunastadslopp.se för mer information och om du vill stödja oss.