Världens Barn och Lions

VILL DU GE ETT BIDRAG?

Vill du ge ett bidrag till Världens Barn med hjälp av Swish!!
Gör så här: stället för tel.nr. knappar man in Radiohjälpens postgiro.-nr. 9019506
Skriver in beloppet, xxx kr
I meddelanderutan skriver man: VB0191 (viktigt för vår del i kommuntävlingen).

Vill du ge ett bidrag till Kenyaprojektet med hjälp av Swish?
Använd följande telnr: 123 0927 913

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar i 200 länder och områden. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Här kan du läsa om Lions internationellt:   Lions International
Här kan du läsa mer om Lions i Sverige:    Lions Sverige
Här kan du läsa mer om Lions Club Sigtuna:   Lions Sigtuna
Här kan du läsa mer om Lions Club Märsta-Arlanda:  Lions Märsta Arlanda

Vart går intäkterna från Sigtuna Stadslopp och Lions?

Totalt har nu Lionsklubbarna  skickat in över 1.000.000 kr till Världens Barn insamlingen, 150.000:- skickade Lions klubbarna i Sigtuna/Märsta in till Världens barn 2016.

 

VÄRLDENS BARN INSAMLINGEN
Här kan du läsa mer om Världens Barn:  Världens Barn
Av Radiohjälpens totala insamlingsresultat under Världens Barn året är Lions garanterade 3%.
Lions hjälper barn och ungdomar i Sri lanka med risk för diabetes. Diabetes hos unga i Sri lanka ökar dramatiskt. 24 procent av unga i åldern 10-14 år räknas till riskzonen för att få diabetes typ 2, så kallad åldersdiabetes, på grund av fel livsstil, kost och motion. Lions klubbarna kommer att donera 50% av överskottet som genereras från Sigtuna Stadslopp till Världens Barn insamlingen. Här kan du läsa mer om det projektet:  kamp-mot-diabetes/

The MAMA NORAH EDUCATION CENTER
Här kan du läsa mer om Kenyaprojektet:   kenyaprojektet.se
Lions klubbarna i Sigtuna Kommun stöttar aktivt ”Kenyaprojektet” i Sigtuna. Detta projekt drivs främst av elever på SSHL samt många vuxna i Sigtuna, för att driva och utveckla en skola i byn Wagve i Nordvästra Kenya som nu har 120 elever och som helt finansieras av månadsbidrag, insamlingar, galor, loppisar etc. Lions klubbarna stöttar detta projekt och kommer att donera 50% av överskottet som genereras från Sigtuna Stadslopp.

 Vinn för världens barn