Om loppet

Klasser

10 km löpning – Herrar och Damer (15 år och uppåt)
5 km löpning – Herrar och Damer (15 år och uppåt)

2,2 km löpning – Flickor/Pojkar

700 m spring – Knattar  (t o m 6 år, födda 2013-2019)

5 km Promenad – med eller utan tidtagning, var med och bidra med din insats för Lions, Kenyaprojektet och ”De glömda Barnen”

Startavgifter se vidare under ANMÄLAN

Starttider

Nummerlappar kan hämtas startdagen på Stora Torget från kl 11.00.
Nummerlappar kan även hämtas dagen före den 12 september i Lions lokal på Strandvägen 38, mittemot minigolfbanan, mellan kl 16.00 och 19.00

Uppvärmning för varje klass sker c:a 10 minuter före respektive starttid.

Stora Torget i Sigtuna – Lördag 13 september 2020


13.00 – WEME-loppet , Knattar

14.00 – WEME och Lilla WE-loppet Flickor/Pojkar (7 t o m 14 år)
15.00 – WE-loppen Herrar/Damer 5 km
15.05 – WE-loppen Herrar/Damer 10 km
15.10 – Alla i promenadklassen

Mål

Stora Torget i Sigtuna. Banan stängs ca 1,5 timme efter start.

Prisutdelning

Löpande efter målgång.

Uppvärmning

12.45 – Knattar
13.50 – Flickor, pojkar
14.50 – Herrar/Damer 5 och 10 km

Uppvärmningen sker på Stora Torget.

Vätska

Vatten finns på Stora Torget vid start och målgång samt utmed banan vid konferensanläggningarna. Det är viktigt att du vätskeladdar inför loppet. Du deltager i loppet på egen risk och du uppmanas att kontrollera din försäkring.

Tidtagning

Nummerlapp och elektroniskt chip (som sitter i nummerlappen) hämtas på Stora Torget från kl 11.00 alternativt dagen före startdagen mellan 16.00-19.00 i Lions lokal Strandvägen 38 (mittemot minigolfbanan).

Resultat

Publiceras i målområdet efter målgång. Resultaten läggs även upp på Stadsloppets hemsida snarast efter loppet.

Övrigt: När du anmäler dig till loppet, så godkänner du samtidigt att ditt namn finns med i resultatlista på hemsidan. Även foto eller film från loppet, eventuellt innehållande dig själv, kan publiceras på hemsidan eller i andra marknadsföringssammanhang. Om detta sker, så har Du ingen rätt till ersättning för sådan publicering.

Omklädning

Överdragskläder kan lämnas i tält på Stora Torget. Dusch finns tillgänglig inne på WE på Stora Gatan. Dusch finns även på Hotell Kristina ca 500 m från start.

Sjukvård

Tillgång till läkare och sjuksköterska finns under loppet på Vårdcentralen i Sigtuna. Enklare sjukvård som plåster, förbandslåda o dyl finns i starttältet.  Hjärtstartare med behörig personal finns tillgänglig i start och målområdet.

Banorna

Långa och korta banan (5 och 10 km)

Karta över banor - 5 och 10 km

Seniorbanorna upplevs av många som hyfsat krävande. 10 km banan är ganska kuperad och går runt på Sigtunas lika kullar.

Ungdoms- och knattebanan (2,2 km och 700 m)

Karta över banor för Knatte och Ungdom

Ungdomsbanan är inte så krävande och går huvudsakligen på flack mark i slutet.