Om loppet

Klasser

10 km löpning – Herrar och Damer (15 år och uppåt)
5 km löpning – Herrar och Damer (15 år och uppåt)

2,2 km löpning – Flickor/Pojkar

700 m spring – Knattar  (t o m 6 år, födda 2016-2022)

5 km Promenad – med eller utan tidtagning, var med och bidra med din insats för Lions, Kenyaprojektet och Ukraina insamlingen

Startavgifter se vidare under ANMÄLAN

Starttider

Nummerlappar kan hämtas startdagen på Stora Torget från kl 11.00.
Nummerlappar kan även hämtas dagen före den 9 september i Lions lokal på Strandvägen 38, mittemot minigolfbanan, mellan kl 16.00 och 19.00

Uppvärmning för varje klass sker c:a 10 minuter före respektive starttid.

Stora Torget i Sigtuna – Lördag 10 september 2022


13.00 – WEME-loppet , Knattar

14.00 – WEME och Lilla WE-loppet Flickor/Pojkar (7 t o m 14 år)
15.00 – WE-loppen Herrar/Damer 5 km
15.05 – WE-loppen Herrar/Damer 10 km
15.10 – Alla i promenadklassen

Mål

Stora Torget i Sigtuna. Banan stängs ca 1,5 timme efter start.

Prisutdelning

Löpande efter målgång.

Uppvärmning

12.45 – Knattar
13.50 – Flickor, pojkar
14.50 – Herrar/Damer 5 och 10 km

Uppvärmningen sker på Stora Torget.

Vätska

Vatten finns på Stora Torget vid start och målgång samt utmed banan vid konferensanläggningarna. Det är viktigt att du vätskeladdar inför loppet. Du deltager i loppet på egen risk och du uppmanas att kontrollera din försäkring.

Tidtagning

Nummerlapp och elektroniskt chip (som sitter i nummerlappen) hämtas på Stora Torget från kl 11.00 alternativt dagen före startdagen mellan 16.00-19.00 i Lions lokal Strandvägen 38 (mittemot minigolfbanan).

Resultat

Publiceras i målområdet efter målgång. Resultaten läggs även upp på Stadsloppets hemsida där länkar finns till alla resultat för de senaste åren. Det läggs upp snarast efter loppet.

Övrigt: När du anmäler dig till loppet, så godkänner du samtidigt att ditt namn finns med i resultatlistan på hemsidan. Även foto eller film från loppet, eventuellt innehållande dig själv, kan publiceras på hemsidan eller i andra marknadsföringssammanhang. Om detta sker, så har Du ingen rätt till ersättning för sådan publicering.

Omklädning

Överdragskläder kan lämnas i tält på Stora Torget. Dusch finns tillgänglig inne på WE på Stora Gatan. Dusch finns även på Hotell Kristina ca 500 m från start.

Sjukvård

Tillgång till läkare och sjuksköterska finns under loppet på Vårdcentralen i Sigtuna. Enklare sjukvård som plåster, förbandslåda o dyl finns i starttältet.  Hjärtstartare med behörig personal finns tillgänglig i start och målområdet.

Banorna

Långa banan – 10 km (ny bana 2022)

Korta banan – 5 km

Sigtuna Stadslopp bana 2022 5km

Seniorbanorna upplevs av många som hyfsat krävande. 10 km banan är nu inte så kuperad som tidigare.

Ungdoms- och knattebanan (2,2 km och 700 m)

Karta över banor för Knatte och Ungdom

Ungdomsbanan är inte så krävande och går huvudsakligen på flack mark i slutet.