De Glömda Barnen och Kenyaprojektet

VILL DU GE ETT BIDRAG?

Vill du ge ett bidrag till DE GLÖMDA BARNEN med hjälp av Swish!
Gör så här:
Swish: 123 90 19480
Plusgironummer. 90 101 48 – 0 Märk med DGB

Vill du ge ett bidrag till Mama Norah Education Centre med hjälp av Swish?
Använd följande telnr: 123 0927 913

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar i 200 länder och områden. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Här kan du läsa om Lions internationellt:   Lions International
Här kan du läsa mer om Lions i Sverige:    Lions Sverige
Här kan du läsa mer om Lions Club Sigtuna:   Lions Sigtuna
Här kan du läsa mer om Lions Club Märsta-Arlanda:  Lions Märsta Arlanda

Vart går intäkterna från Sigtuna Stadslopp och Lions?

Totalt har nu Lionsklubbarna  skickat in över 1.000.000 kr till Världens Barn insamlingen, 150.000:- skickade Lions klubbarna i Sigtuna/Märsta in till Världens barn 2016. Totalt samlades in 200.000:- 2017 där hälften gick till Världens Barn och hälften till Kenyaprojektet.


I år samlar vi in till ett stort LIONS Projekt i Turkiet samt till en skolan i Kenya:

DE GLÖMDA BARNEN INSAMLINGEN
Här kan du läsa mer om De glömda barnen: De glömda barnen- info
De syriska flyktingar som befinner sig i Turkiet befinner sig i en svår situation.
Barnen lider mycket och saknar de mest grundläggande behoven. Många av dem är glömda av samhället, vilket innebär en stor risk för kriminalitet och rekrytering till terrorverksamhet. Lions Sverige arbetar löpande med insamling till de Glömda Barnen i Syrien, en kampanj som pågår varje höst. Hjälpinsatsen är väletablerad och välfungerande, dock är behovet oändligt bland de många flyktingarna. Hjälpen från Sverige går direkt till de behövande i lägret i Turkiet.

The MAMA NORAH EDUCATION CENTER

Här kan du läsa mer om Kenyaprojektet:   www.mamanorah.com
Lions klubbarna i Sigtuna Kommun stöttar aktivt ”Mama Norah Education Centre i Wagwe, Kenya.  Detta projekt drivs  av elever på SSHL samt många vuxna i Sigtuna, för att driva och utveckla en skolan i Wagwe i Nordvästra Kenya som nu har 120 elever och som helt finansieras av månadsbidrag, insamlingar, galor, loppisar etc. Lions klubbarna stöttar detta projekt och kommer att donera 50% av överskottet som genereras från Sigtuna Stadslopp.
 Spring för livet!